UỐNG TRÀ SỐNG LÂU?

Posted
Gắn với trà đạo gần như cả cuộc đời, Viện sĩ Trần Tông Mậu - chuyên gia đầu ngành về trà đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu và đúc kết ra một chân lý: "Uống trà một phút thì…